در بسياری اختراع ماشين چاپ را مهمترين اختراع بشريت در طول تاريخ می‌دانند. صنعت چاپ در طول تاريخ نقش بی‌بديلی در ثبت، نگهداری و همچنين توزيع اطلاعات در سراسر گيتی داشته است.از اختراع ماشين چاپ در قرن پانزدهم تاکنون پيشرفت‌های زيادی در صنعت چاپ صورت گرفته است.در حال حاضر رايج‌ترين فناوری در دنيا برای چاپ تيراژهای بالاتر از هزار نسخه فناوری چاپ افست است که بر دو نوع چاپ رول و چاپ شیت میباشد.

اين تکنولوژی شامل دو مرحله است: ليتوگرافی و چاپ.

در مرحله ليتوگرافی: آن چه بايد چاپ شود روی صفحه‌ای فلزی به نام زینک منتقل می‌شود

در مرحله چاپ: زينک روی استوانه‌ای گردان قرار می‌گيرد و به واسطه استوانه لاستيکی، طرح مورد نظر روی کاغذ چاپ می‌شود.

چاپ افست بر دو نوع است: چاپ افست رول و شیت.

تفاوت اصلي اين دو فناوری در نوع کاغذ ورودی به دستگاه چاپ است.

در فناوری Sheet-fed که در بازار ايران به چاپ شيت شهرت دارد، کاغد در قالب ورقه‌های مجزا از هم به دستگاه وارد می‌شود.

در فناوری Web-fed كه در بازار ايران به چاپ رول معروف است، كاغذ در قالب رول‌های پيوسته به دستگاه چاپ وارد می‌شود.

اما تفاوت اين دو فناوری تنها در نوع کاغذ ورودی به دستگاه چاپ نيست.

اين دو تکنولوژی از نظر سرعت چاپ، صرفه اقتصادی، ضخامت کاغذ و فرمت خروجی دستگاه با يک ديگر تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند.

برخی از تفاوت‌های اين دو تکنولوژی به شرح ذيل است:

  • در فناوری رول سرعت بسیار زیاد است.
  • دستگاه چاپ رول در یک ساعت می‌تواند ۶۰۰۰۰ نسخه از فرم خروجی داشته باشد.
  • در چاپ شیت سرعت چاپ حداکثر ۱۰۰۰۰ نسخه در ساعت است.
  • هنگام چاپ رول دستگاه، عمليات تا کردن را همزمان با فرآيند چاپ انجام می‌دهد.
  • در رول سطح چاپ به صورت پشت و رو و همزمان چاپ می‌شود.
  • در اغلب دستگاه‌های شيت پشت و روی فرم چاپی به صورت مجزا از هم چاپ می‌شوند.

نوشته‌های مشابه:

تفاوت دو فناوری رول و شیت

متالایز چسبدار

متالایز چیست و در چه مواردی از آن استفاده میشود؟