دارای تندیس رضایت مشتری در سال ۹۸ و گواهینامه‌های ISO 10004:2012 و ISO 9001:2008