شعبه تهران:

تهران، خیابان خیام، بالاتر از میدان محمدیه، کوچه مهدویان احدی، پلاک ۸۲

تلفن: ۵۵۶۲۲۵۰۸-۰۲۱
۰۲۱-۵۵۸۱۹۳۷۷
شعبه شهر قدس:

شهر قدس، ۴۵متری کلهر، خیابان گلستان، پلاک ۱۲

تلفن: ۴۶۸۳۲۹۶۰-۰۲۱
۰۲۱-۴۶۸۸۳۰۰۲

مدیریت شعبه شهر قدس

۰۹۱۲۷۹۷۱۴۶۸

مدیریت شعبه تهران

۰۹۱۲۷۰۴۲۳۹۵

بخش فروش

خانم مصلح: ۰۲۱۴۶۸۸۲۹۶۱

خانم رحیمی: ۰۲۱۴۶۸۳۲۹۶۰

خانم نوری: ۰۲۱۴۶۸۳۳۰۰۲

تلگرام: ۰۹۱۰۰۷۱۸۶۰۶